תנאים והגבלות לשימוש באתר

תנאי השימוש

 • לפני השימוש באתר www.courses.niritcohen.com (להלן “האתר”), אנא קראו תנאים אלה (להלן “התנאים”) בעיון.
 • כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתם מקבלים עליכם את התנאים, מאשרים הסכמתכם לתנאים ומצהירים כי קראתם אותם והבנת את תוכנם.

אודות האתר

 • האתר הוקם על ידי נירית כהן “עולם העבודה העתידי” עוסק מורשה מס’ 059783571 (להלן “נירית כהן”) ומספק חנות אינטרנטית למכירת מוצרי ידע דיגיטליים וסליקת המוצרים. נירית כהן מצהירה שהיא בעלת הזכויות לפרסום מוצרי הידע ולמכירתם.
 • השימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך.
 • כל התכנים המפורסמים באתר נכתבים על ידי נירית ומטעמה. אם חלה טעות או אם נפגעתם מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס צור קשר ונטפל בבעיה במהירות.
 • האתר מיועד לשימוש פרטי ואישי בלבד.
 • השימוש והרכישה באתר מותר לכל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד שייכים לנירית כהן.
 • אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.
 • מטרת האתר להנגיש את התכנים לצפייה לשימוש פרטי ואישי למי שרכש מוצר. חל איסור להקליט או להוריד תכנים מהאתר למעט חוברות עבודה המיועדות לכך. אין להעביר את פרטי הגישה לאתר לאחר.

פרטי המשתמש ופרטיות

 • נירית כהן לא תפגע ביודעין בפרטיות הלקוח ותפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981.
 • בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.
 • פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר החברה ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר וכמו כן לא יועברו לצד ג’.

תשלום ואספקה

 • האתר מאפשר לגולשים לרכוש מוצרים דיגיטליים (קורסים ומוצרי ידע) כשפעולת התשלום מתבצעת באמצעות מערכת הסליקה של ישראכרט עסקים
 • ניתן לרכוש באתר באמצעות כרטיסי אשראי ישראליים בלבד, למעט דיינרס. תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י ישראכרט עסקים ולפי כללי אבטחת המידע.
 • החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי.
 • המחירים כוללים מע״מ.
 • השימוש בתכנים יבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.
 • נירית כהן לא שומרת פרטים מזהים על אופן הסליקה, מספר כרטיס האשראי וכו’. פרטים אלו נשמרים בישראכרט עסקים וניתן לקרוא עליהם בתנאי השימוש של אתר ישראכרט בכתובת https://business.isracard.co.il  אשר מתעדכנים מפעם לפעם.
 • דף התשלום באתר מאובטח בתקן DSS-PCI, נירית כהן אינה אחראית לסליקה ולאבטחת הסליקה אשר באחריות שירות הסליקה של ישראכרט עסקים. בכל בעיה בנוגע לתשלום, אופן התשלום או חיובים נוספים יש לפנות לישראכרט. החיובים הינם לפי תנאי השימוש של ישראכרט.
 • בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 • ניתן לבטל עסקת רכישת הקורס הדיגיטלי בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה וזאת בתנאי שנשלח דואר אלקטרוני ובו דרישה לביטול העסקה לכתובת office@niritcohen.com עם פרטי הרכישה, תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים. על מוצרים דיגיטליים לא תינתן אפשרות להחזר כספי לאחר שהמשתמש פתח את הגישה למוצר (כלומר, צרך את המוצר) למעט במקרים בהם ניתנה האפשרות בתקופת הרכישה של המוצר.
 • במסלול תוכנית הליווי עם ייעוץ אישי ניתן יהיה לבטל את העסקה – 14 יום ממועד הרכישה או לאחר פגישת ייעוץ ראשונה. המאוחר מבין השניים.
 • במקרה של ביטול, במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, החברה תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 ימים מהוראת הביטול. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלוי בחברת האשראי.

תנאים נוספים

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 • במידה ותחול טעות בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאי האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
 • מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של נירית כהן, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. נירית כהן אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל נירית כהן או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ונירית כהן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 • הינך משחרר בזאת את נירית כהן מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 • רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. נירית כהן נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. נירית כהן אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי נירית כהן (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את נירית כהן מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד נירית כהן ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • נירית כהן אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת נירית כהן, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית נירית כהן להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.
 • על תנאי השימוש חלים הדינים של מדינת ישראל.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה באמצעות הדואר האלקטרוניnirit@niritcohen.com

 או בטלפון: 054-7886787

נירית כהן

ת.ד. 663 רעות 7179902

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד