הקורסים שלנו

חלק א

חלק א: המפץ הגדול של עולם העבודה

חלק ב

חלק ב: מפה לניהול קריירה בעולם משתנה

חלק ג

חלק ג: מתמקדים בהווה

חלק ד

חלק ד: מנהלים את הירידה

חלק ה

חלק ה: צומחים אל הדבר הבא

עזרי הקורס

חוברת עזרי הקורס

חלק א

חלק א: המפץ הגדול של עולם העבודה – תוכנית ייעוץ אישי

חלק ב

חלק ב: מפה לניהול קריירה בעולם משתנה – תוכנית ייעוץ אישי

חלק ג

חלק ג: מתמקדים בהווה – תוכנית ייעוץ אישי

חלק ד

חלק ד: מנהלים את הירידה – תוכנית ייעוץ אישי

חלק ה

חלק ה: צומחים אל הדבר הבא – תוכנית ייעוץ אישי

חלק א

חלק א: המפץ הגדול של עולם העבודה – תוכנית יועצים

חלק ב

חלק ב: מפה לניהול קריירה בעולם משתנה – תוכנית יועצים

חלק ג

חלק ג: מתמקדים בהווה – תוכנית יועצים

חלק ד

חלק ד: מנהלים את הירידה – תוכנית יועצים

חלק ה

חלק ה: צומחים אל הדבר הבא – תוכנית יועצים

יעוץ אישי

הרשמה ליעוץ אישי – התכנית הראשית

מפגשי זום

מפגשי ZOOM – יועצים

עזרי הקורס

חוברת עזרי הקורס – יועצים

« » עמוד 1 / 2

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד